آکادمی سروش اسکیت جوانمردان آکادمی سروش اسکیت جوانمردان آکادمی سروش اسکیت جوانمردان
1.5 امتیاز از 2 رای
آکادمی سروش اسکیت
1.5 امتیاز از 2 رای
     

مدیریت: ناصر روحی و وحید مختاری

تلفن: ---

نشانی: تهران، میدان المپیک به سمت همت چهار راه زیبا دشت، بوستان جوانمردان، پیست اسکیت جوانمردانآکادمی سروش اسکیت جوانمردان